Bijdrage wijkactiviteit

Wilt u een activiteit organiseren in Eckart-Luytelaer en hiervoor een bijdrage in de kosten ontvangen? Dit kan. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag per wijk beschikbaar. Dit kunt u via ons Leefbaarheidsteam aanvragen. U kunt een aanvraag indienen via bijgaand formulier. Wij laten zo snel mogelijk weten of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

Om een bijdrage te kunnen krijgen moet uw evenement aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Het evenement moet georganiseerd zijn voor en door bewoners van Eckart-Luytelaer.
  • Er mag geen winst gemaakt worden