WIJ Eindhoven

WIJ Eindhoven is een organisatie die opkomt voor de bewoners uit de wijk.

. Inloopspreekuren:

Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur in de Bieb, Tarwelaan 56

Donderdag: 13.30 – 14.30 uur in Andromeda, Firmamentlaan 1

Met vragen, ideeën en signalen kun je bij Woensel-Noord Oost terecht. Hulpvragers krijgen één contactpersoon die op meerdere gebieden ondersteuning kan bieden. Daarbij wordt altijd gekeken wat de hulpvrager zelf kan en wat de omgeving van de hulpvrager kan doen.

Bel ons

(040) 238 89 98

E-mail: woenselnoordoost@wijeindhoven.nl

WIJeindhoven_logo