De BIEB

De BIEB is niet in de woonwijk Eckart-Luytelaer gevestigd maar vervult wel een belangrijke sociale rol voor onze woonwijk.

Elke dinsdagochtend is er vanaf 10:00 uur een inloopspreekuur waar diverse disciplines aan deelnemen.

Daar is dan ook de wijkagent, de woningstichting en een gemeentevertegenwoordiger aanwezig.

 

 

2014-08-20 16.12.36 2014-08-28 18.25.23 2014-09-30 16.43.32