Onderwijs

Kinderdagverblijf / Kinderopvang
Peuterspeelzaal Billies Planetenlaan 28 www.kinderdagverblijfbillies.nl/
Kinderdagverblijf + BSO Billies Turfveldenstraat 2a www.kinderdagverblijfbillies.nl/
Buitenschoolse opvang Billies Veronapad 3 www.kinderdagverblijfbillies.nl/
Bambino’s Home BSO Jasonstraat 2 www.bambinoshome.nl/
Kinderdagverblijf De Kleine Prins Nuenenseweg 6 www.spildesterren.nl/
Peuterspeelzaal De Rozenpoort Nuenenseweg 6 www.spildesterren.nl/
Buitenschoolse opvang Peronniek Nuenenseweg 6 www.spildesterren.nl/
Basisonderwijs
Tweelingen Planetenlaan 28 www.bstweelingen.nl/
De Bijenkorf De Koppele 2 www.bsdebijenkorf.nl/
Louis Buelens Mirabelweg 96 www.louisbuelens.nl/
De Handreiking Veronapad 3 www.skpo-handreiking.nl/
Evangelische Basisschool Online Jasonstraat 2 www.ebsonline.nl/
Vrije School Brabant Nuenenseweg 6 www.vrijeschoolbrabant.nl/
Wethouder Van Eupen Odysseuslaan 6  www.vaneupen.nl/
Islamitische Basisschool Tariek Ibnoe Ziyad Woenselsetraat 316 www.tarieq.nl
Voortgezet onderwijs
Pleincollege Eckart Damocleslaan 3 www.eckartcollege.nl/
Het Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan 2 www.stedelijkcollege.nl/
Christiaan Huygens College Broodberglaan 3 www.huygenscollege.nl/
MBO
Summa College Sterrenlaan 10 www.summacollege.nl/
HBO
Fontys Hogescholen Rachelsmolen 1 www.fontys.nl/
Universiteit
Technische Universiteit Einhoven Postbus 513 www.tue.nl/